Close ColourMod

Voorwaarden

- Elk persoon die een startpagina aan maakt bij is-okee.nl gaat akkoord met de voorwaarden.
- is-okee.nl is gratis, zal geen kosten vragen voor het gebruik maken van ons systeem en zal ook altijd gratis blijven.
- Een beheerder mag maximaal 1 google adsense blok op een startpagina plaatsen.
- is-okee.nl behoud zich het recht op ieder moment zonder notificatie een pagina te verwijderen wanneer deze zich niet aan de regels houdt.
- Het plaatsen van adult content op een startpagina is verboden.
- Het is verboden informatie te publiceren middels onze service die in strijd is met het Nederlands en/of Belgisch recht.
- Het is verboden auteursrechten te schenden d.m.v het verspreiden en/of publiceren van beschermd foto-,video- of muziekmateriaal.
- Het is verboden informatie te publiceren die niet in overeenstemming is met het u door u geselecteerde genre, onderwerp of doelgroepbenadering.
- Het niet naleven van deze voorwaarden betekent dat is-okee.nl alle kosten zal verhalen op de ingeschreven partij.
- Elke is-okee.nl startpagina moet binnen 30 dagen 25 unieke links bevatten die gaan over het desbetreffende onderwerp. Wanneer dit niet het geval is, kan is-okee.nl de naam opnieuw vrij geven.
- is-okee.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan derden veroorzaakt door een startpagina. De eigenaar van de startpagina is volledig verantwoordelijk hier voor.
- is-okee.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het systeem.
- Bij overtreding van deze regels behoud is-okee.nl zich het recht om een account te blokkeren of te verwijderen. Evenals het bannen van het ip-adres van de eigenaar.
- is-okee heeft het recht zonder opgaaf van redenen een pagina te verwijderen, te weigeren of te bewerken
- Alle paginas blijven eigendom van is-okee.nl
- Indien er door enig welke reden dan ook, onenigheid, en daardoor onduidelijkheid, ontstaat over de juiste beheerder van een van de paginas op is-okee, behoudt is-okee zich het recht voor om de bedoelde pagina te bevriezen en de rol van beheerder over te zetten naar is-okee. Hierna zullen op deze pagina geen wijzingen of toevoegingen meer worden aangebracht.
- Wanneer u zich inschrijft bij is-okee.nl gaat u accoord dat u regelmatig een e-mail kan ontvangen van is-okee.nl

Is-OKee.nl
All rights reserved

Is-OKee.nl
is onderdeel van is-okee.nl

Algemene Voorwaarden
Disclaimer | Privacybeleid


Lease uw zonnepanelen en verdien direct

Your professional link on this page ? Only from EURO 2,50 per month. Payment per year.
Interested ? Send us an email at:


TeleComAanbod - Top Sim Only Abonnementen